Uit de hand gelopen hobby

Waarom heb ik de StemveelWijzer gemaakt? Simpel. Ik merkte dat ik mij niet kon vinden in de uitkomsten van de bestaande Stemwijzer. Na het invullen had ik meer vragen dan antwoorden. De uitkomst gaf wel een beeld, maar een incompleet beeld voor mijn gevoel. Waarom stemmen we niet op het antwoord van een partij in plaats van op de inleidende vraag? Deze vraag bleef in mijn hoofd rondzingen. Willen mensen niet graag weten wat de motivatie achter een stelling is? Het is makkelijk om ‘voor’ of ‘tegen’ te roepen, maar wat zijn de consequenties hiervan? Hoe wil een politieke partij invulling geven aan haar standpunten? Uit nieuwsgierigheid en mijn haast neurotische dwang dat ‘iets moet kloppen’ ben ik aan de slag gegaan.

Nauwkeurig

Wanneer je stemt op de stelling van een partij krijg je een veel beter inzicht in de ziel van een partij. De StemveelWijzer geeft je een rekentool om de verschillen tussen partijen inzichtelijk te maken. Een voorbeeld: op de 30 stellingen die in de StemveelWijzer staan geven het CDA en de VVD 24 keer dezelfde einduitslag. Echter, wanneer je kijkt naar de motivaties en stellingen van de partijen dan zitten in die 24 uitslagen wel degelijk verschillen in de motivatie. De StemveelWijzer maakt de nuances zichtbaar waardoor je nauwkeuriger gaat stemmen.

Sober

De site is bewust zonder tralala gemaakt. De website heeft maar één doel: zo snel en nauwkeurig mogelijk de wijzer invullen.

What’s in it for me?

Eigenlijk niks. Het is een uit de hand gelopen hobby zonder verdienmodel. De site heeft zichzelf haast automatisch gemaakt. Gewoon omdat ik het moest doen. Ik hoop dat u er iets aan heeft. Dan heb ik eigenlijk mijn doel bereikt.

Michel Welgraven
contact@stemveelwijzer.nl